“Ćale on je, Ninoslav, video sam ga oči u oči” priča Emil šta je čuo u tom trenutku.

“On je potrčao 30-ak metara da zove policiju, a ja za Ninoslavom. Išao sam oko 300 metara. Posle smo se vratili, obrnuli krug pa prijavili MUP-u”, priča Emil.