Planirate da kupite stan u izgradnji? Obavezno proverite ovo!

Obavezno pratiti savete stručnih lica kao što su agenti i drugi posrednici, advokati, notari, arhitekte

Stan
Pixabay
Kupovina nekretnine danas je zastupljena u svim gradovima u našoj zemlji, a posebno u glavnom gradu.

Biraju se stambeni prostori na određenoj lokaciji, sa potrebnom kvadraturom i prema finansijskim mogućnostima. Zbog velike tražnje za stambenim nekretninama u današnjem vremenu, kupuju se stanovi koji su završeni, zatim po principu „ključ u ruke“ ili oni koji su u procesu izgradnje, piše Blic.

Sve je češća situacija da se kupuje nekretnina kod koje gradnja nije ni počela, ili je u proceduri, jer to obično prati i plaćanje u više rata, a i mogućnost dobijanja niže cene po kvadratu. 

Ipak, u slučaju ovakve kupovine stanova, važno je biti pažljiv i pratiti savete stručnih lica kao što su agenti i drugi posrednici, advokati, notari, arhitekte i ostale osobe koje imaju dosta informacija u vezi sa tržištem nekretnina.

Druga lica koja poznaju funkcionisanje sistema kupovine stanova u izgradnji mogu dati pouzdane i nedvosmislene informacije o kupovini stana u izgradnji.

Proveravanje podataka o investitoru

Investitor je lice koje vrši gradnju stambenog prostora i prodaju stanova, bilo u izgradnji ili kada su radovi završeni. Može biti u pitanju jedno ili više lica, koji prikupljaju novčana sredstva i ulažu u gradnju stambenog objekta. Stanovi se prodaju pre početka, za vreme, ili nakon gradnje. Stoga, jako je važno proveriti sve podatke o investitoru, počevši od toga da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, kao i u kom obliku društva je firma osnovana. Razlog je snošenje rizika za preuzete radove, a samim tim i prenošenja rizika na potencijalne i stvarne kupce. 

Ako se radi o fizičkom licu, poželjno je raspitati se o validnosti radova, dosadašnjim iskustvima kupaca i pronaći što detaljnije informacije. Za pravno lice, obavezno je proveravanje stanja poslovnih računa na sajtu Agencije za privredne registre ili Narodne banke Srbije, odnosno da li je i kada bio u blokadi, kao i koliko dugo. U slučaju blokade radi se o nepouzdanom investitoru, koji je već u problemima i dugovima. Agencija za privredne registre daje i sve druge podatke o investitoru kao pravnom licu, kao što je visina osnovnog kapitala, broj partnera ukoliko ih ima, finansijski izveštaji i mnogo toga drugog što će dati uvid u poslovanje investitora, i samim tim biti lampica za rizik i opasnost, ili signal za pouzdanu kupovinu stana u izgradnji.

Sva papirologija u vezi sa stanovima treba biti proverena

Papir je neizostavan kada se kupuje bilo kakva nekretnina – bilo da je završena ili u proceduri izgradnje. Ključni savet je da je neophodno svaki detalj proveriti. To često zahteva angažovanje agenata za kupovinu nekretnina, notare, advokate i radnike katastarskih službi, ali obezbeđuje kupcu sigurnost da je stan registrovan, odnosno da je ispoštovana celokupna procedura. Takođe, važno je proveriti da li investitor uopšte ima dozvolu za gradnju i da nije u nekom sukobu sa Direkcijom za građevinsko zemljište. Svaki dokument  je važno proveriti sa stanovišta verodostojnosti, potpunosti i tačnosti.

Neophodnost gradnje je i plaćanje određenih taksi, poreza i drugih dažbina od strane investitora, što je potrebno da bude i papirološki dokumentovano kupcu stana. Takođe, proveravanje uknjižavanja objekta, postojanja projekta i celokupne organizacije u vezi sa gradnjom vrlo je značajno. Razlog tome je što kupci obično unapred daju novac za stanove u izgradnji, pa teže da obezbede apsolutnu sigurnost da će svoj stan nakon dogovorenog perioda izgradnje zaista i dobiti. U suprotnom, velike sume novca obezbeđene često u vidu stambenog kredita kod banke ostaju zarobljene u neizgrađenom objektu, a sudski sporovi i procesi mogu da traju i više desetina godina. Kako od 2010. godine postoji Centralni registar prometa nekretnina o svim podacima u vezi sa stanovima u izgradnji i završenim stambenim prostorima i drugim nekretninama.

Dokumentacija koju investitor treba da poseduje za stanove u izgradnji

Kao što je već navedeno, sva papirologija u vezi sa kupovinom stana u izgradnji predmet je proveravanja. Ipak, da bi se znalo šta treba proveriti, u kom obimu i kada je dokumentacija potpuna, navodimo sve neophodne papire koje investitor treba da poseduje. 

Investitor obavezno treba da priloži veći broj dokumenata radi uknjižavanja objekta u katastru nepokretnosti. To su: 

  • projekat i ideja
  • informacija o lokaciji prema službi urbanizma 
  • dozvola za gradnju uz dokaz svojine nad određenim zemljištem 
  • tehnička dokumentacija i glavni projekat 
  • dokaz da se objekat gradi u skladu sa svim dozvolama 
  • potvrda da su isplaćene sve obaveze investitora (ove obaveze odnose se na plaćeno gradsko građevinsko zemljište, taksu za električnu energiju, vodovod, PTT troškove, rešenje o kanalizaciji i slično.)

Tek na osnovu svih navedenih dokumenata dobija se upotrebna dozvola za objekat, što čini da je kupac bezbedan u pogledu dobijanja svog stana, a neophodno je da se od trenutka dobijene dozvole za gradnju počne sa izgradnjom u roku od dve godine. 

Tokom i nakon gradnje važno je proveriti procedure

Važno je znati da je potrebno nadzirati i pratiti radove tokom gradnje. Kupci mogu povremeno da se informišu kod investitora, radnika ili da pogledaju sam tok gradnje. 

Ipak, poželjno je znati da stručni nadzor mora da se vrši tokom gradnje, što obezbeđuje investitor, kao vid kontrole radova u skladu sa zakonima, propisima i dokumentacijom, što se potvrđuje i u pisanoj formi. 

Takođe, tokom ili nakon radova obavezno je obezbediti tehnički pregled objekta, što obavlja obično opštinska komisija, koja je dala dozvolu za gradnju, pa se proveravaju svi elementi. 

U sve ove procedure kupac može da ima uvid, kako bi znao kako radovi teku i da li se sve realizuje prema procedurama i zakonu. Takođe, završene radove prati uknjižavanje prostora kao stambenog, isključivo od strane investitora. Samo zaključenje ugovora o kupovini stana prati sporazum, odnosno ugovor kao saglasnost dveju volja o kupovini odnosno prodaji nepokretnosti. U ugovoru mora biti navedena tačna kvadratura prostora, broj prostorija, cena po kvadratnom metru i predviđen datum za završetak radova i useljenje. Dobro je konsultovati se sa advokatom, javnim beležnikom i obavezno notarom, jer bez njih sve procedure neće biti ispunjene, a i dokumentacija može biti nepotpuna. 

Posebno je to značajno iz razloga što se ugovor obično zaključuje pre prikupljanja dokumenata i svih provera, kao i uopšte pre izvođenja radova. 

Savet je da kupac ipak angažuje stručnjaka i da proveri sve moguće elemente ugovora, dokumentaciju, situaciju sa investitorom, radi eliminisanja bilo kakvog rizika. 

Kupovina stanova u izgradnji izražena je u velikom obimu zbog povećane tražnje za stanovima, posebno u Beogradu i okolini, a ujedno i niže cene po kvadratu. Kako je ponuda znatno manja, mnogi investitori odlučuju se na kupovinu građevinskog zemljišta i izvođenje radova u pogledu gradnje stambenih zgrada. 

Izvor: Blic

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar