Kako vratiti novac za pregled kod privatnog lekara

Bolnica

Foto/Pixabay

Hiljadu puta smo čuli da pravo na povraćaj novca ima svaki pacijent koji u državnoj ustanovi, u roku od mesec dana, nije uspeo da zakaže zakazani specijalistički pregled, dijagnostičku metodu ili analizu, a koji je nakon toga zatražio pomoć u privatnoj ustanovi. Ipak, mali broj ljudi se odluči da ispoštuje proceduru i refundira taj novac, koji je inače moguće vratiti samo ukoliko je u pitanju metoda, analiza ili pregled za koje ne postoji lista čekanja.

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje svake godine se obrati više od 1000 građana koji zahtevaju vraćanje novca. Prošle godine je, na ime usluga koje nisu mogle biti pružene u roku od 30 dana, osiguranim licima refundirano gotovo tri miliona dinara (2,9 miliona), a u prvom kvartalu 2019. vraćeno im je oko 400.000,00 dinara, podaci su RFZO-a. Zahtevi se najčešće podnose za laboratorijske analize, dijagnostiku (rendgen, ultrazvuk, kolordopler i elektromioneurografiju) kao i za preglede kod specijaliste.

Da bi osiguranik ostvario pravo na refundaciju, neophodno je da mu zdravstvena ustanova u koju je upućen izda potvrdu o nemogućnosti pružanja usluge – obrazac PZ. Mnogim građanima ove procedure deluju dosta komplikovano, pa se zato najčešće odlučuju da i ne traže povraćaj novca za pregled koji su platili kod privatnika. Takođe, pacijenti se žale i da u zdravstevnoj ustanovi kojoj su se obratili ne žele da im izdaju pomenutu potvrdu koja im je neophodna za vraćanje novca. Ipak, budući da jedan pregled kod specijaliste u privatnoj praksi košta oko 50 evra isplati se ispoštovati proceduru i sačekati nekoliko nedelja da vam novac bude vraćen.

Pre svega neophodno je da vam izabrani lekar izda uput bez termina, ukoliko nema slobodnih termina za određeni pregled koji vam je neophodan. Sa tim uputom pacijent odlazi u ustanovu, bolnicu, klinički centar ili u određenu službu u domu zdravlja i na licu mesta pokušava da zakaže pregled. Ukoliko ga opet vrate, što će se najverovatnije desiti, pacijent ima prava da zahteva da mu se izda potvrda- obrazac PZ.

“Sa tom potvrdom osigurano lice može da obavi potrebnu uslugu u zdravstvenoj ustanovi van Plana mreže – privatnoj praksi. Posle obavljenog pregleda matičnoj filijali RFZO se podnosi zahtev za refundaciju troškova. Zahtev se podnosi na “Obrascu REF-1” a od dokaza se prilaže Obrazac PZ, uput u originalu, fotokopija medicinske dokumentacije o izvršenoj usluzi i računi (fiskalni i na ime) u originalu”, objašnjavaju predstavnici RFZO.

Izdavanje potvrde važi i za domove zdravlja u kojima mogu da se zakažu dijagnostički pregledi (laboratorijske analize, rendgen preglede, ultrazvučne preglede), medicinska rehabilitacija i specijalističko-konsultativni pregledi. Ista je procedura i za preglede na koje vas upućuje lekar u sekundarnoj ili tercijarnoj ustanovi (bolnici ili kliničkom centru) preko internog uputa. Na primer pacijenti u Kliničkom centru Srbije na preglede poput kolonoskopije ili gastroskopije čekaju najmanje dva do tri meseca, tako da mogu da zatraže potvrdu i da te preglede obave privatno.

“Sa uputom lekaru specijalisti, osigurano lice ostvaruje pravo na sve specijalističko-konsultativne preglede i neophodnu dijagnostiku koji su potrebni da bi lekar postavio dijagnozu, a koji se mogu pružiti u toj zdravstvenoj ustanovi. Pacijent ima pravo i na kontrolne preglede u roku od šest meseca od dana prvog javljanja lekaru specijalisti u toj zdravstvenoj ustanovi. To znači da ukoliko lekar specijalista upućuje pacijenta na dodatni pregled ili dijagnostiku koji se može obezbediti u toj zdravstvenoj ustanovi on izdaje interni uput. I u ovom slučaju proizilazi obaveza zakazivanja pregleda u roku od 30 dana od dana javljanja osiguranog lica sa uredno izdatim uputom, ukoliko usluga nije na listi čekanja”, objašnjavaju predstavnici RFZO.

Zanimljivo je istaći da izabrani lekar, koji ima zadatak da upućuje pacijenta na dalje lečenje, nema pravo da izdaje potvrdu u kojoj je navedeno da je nemoguće zakazati neki pregled u roku od 30 dana. Upravo izabrani lekar saopštava pacijentu da nema termina za određeni pregled i da se javi sledećeg meseca. Vaš zadatak je da budete uporni kako biste ostvarili svoje pravo na zdravstvenu zaštitu. Ukoliko u službenici odbiju da vam izdaju potvrdu ili lekar ne želi da vam napiše uput možete se obratiti zaštitniku za prava pacijenta. 

Izvor: Zdravlje-vodic.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar