Vesić: Niko više neće moći da raskopava ulice i trotoare kako stigne

Zameniku gradonačelnika Beograda najviše smeta što niko posle uništavanja ulice ili trotoara kolovoz ne vraća u prvobitno stanje

Goran Vesic

TANJUG/ MILICA NIKOLIC

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da će se na dnevnom redu današnje sednice Skupštine grada naći i Predlog odluke o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada.

“Došlo je vreme da se prekine praksa da beogradske ulice i trotoare raskopava ko kako stigne, od građevinskih investitora do javnih preduzeća, republičkih i gradskih, a da se pritom, kolovoz i trotoar ne vraćaju u pređašnje stanje”, naveo je Vesić.

On je pojasnio da se tom odlukom detaljno uređuje obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu opštinskih puteva i ulica u Beogradu, pre svega u slučajevima raskopavanja i “zauzeća”, hitnih radova, kao i režima saobraćaja u zimskom periodu.

Prema njegovim rečima, tom odlukom štite se interesi građana i njihova bezbednost, obezbeđuju uslovi za nesmetano odvijanje saobraćaja, propisuje uređenje prostora na kojima se obavljaju radovi i omogućava koordinacija i kontrola tokom izvođenja radova na putevima i ulicama.

Vesić zadovoljan: Prvi osnovni sud odbacio tužbe za klevetu Đilasa protiv grada i mene

Vesić je u izjavi za Tanjug dodao da se odlukom propisuje šta se podrazumeva pod raskopavanjem i zauzećem opštinskog puta i ulice, ko može da podnese zahtev, kome se zahtev podnosi, sa tačno navedenim prilozima za dobijanje saglasnosti i dobijanje rešenja Sekretarijata za saobraćaj.

Vesić je istakao da se odlukom detaljno uređuju i obaveze investitora koje se odnose na obezbeđenje gradilišta, te da su za to propisane i visoke prekršajne kazne.

On je naveo da se uvodi garantni rok za izvedene radove od dve godine, a u slučaju da u tom periodu dođe do oštećenja u zoni radova, popravku oštećenja dužan je da izvrši investitor, odnosno Upravljač puta (JP “Putevi Beograda”) na teret investitora.

Investitor je odgovoran za svaku štetu učinjenu trećim licima koja je posledica izvođenja radova i dužan je da snosi sve troškove nastale u vezi sa otklanjanjem oštećenja, dodao je Vesić.

”Poseban problem je što pojedina javna preduzeća zloupotrebljavaju mogućnost izvođenja ”hitnih radova” i tako bez neophodnih saglasnosti vrše i redovne radove”, rekao je Vesić.

U tom smislu, dodao je da se propisuje u kojim slučajevima se izvode hitni radovi, primera radi, u slučaju iznenadnog oštećenja, odnosno kvara na objektu, postrojenju, uređaju, instalaciji ili vodu ugrađenom u opštinski put i ulicu, kao i na tramvajskom ili drugom koloseku, zbog kojih bi bila ugrožena bezbednost saobraćaja, građana ili bi nastava veća materijalna šteta.

Takođe, hitni radovi ne mogu da traju duže od 24 sata, osim u slučaju prethodnog pribavljanja saglasnosti i rešenja Upravljača puta i Sekretarijata za saobraćaj, dodao je Vesić.

“Prekinuće se sa praksom da Grad uloži novac da rekonstruiše ulicu ili trotoare, a da se posle samo nekoliko nedelja sve to raskopa, jer se neko preuzeće ”setilo” da treba da sprovede ”hitne radove””, kaže Vesić.

NI OZBILJAN, NI DUHOVIT: Bastać pokušao da ispadne šmeker pred Vesićem, načisto se izblamirao

Dodaje da odluka predviđa da u slučajevima kada je put i ulica izgrađen ili rekonstruisan, nije dozoljeno njegovo raskopavanje u roku od dve godine, osim ukoliko se pribavi saglasnost, odnosno kada izvedeni radovi na opštinskom putu i ulici nisu predati tzv. Upravljaču puta na upravljanje.

Odlukom je predviđena i obaveza koordinacije izvođenja radova pravnih lica koja upravljaju linijskim infrastrukturnim objektima, instalacijama, vodovima, tako što će Upravljaču puta dostavati godišnje planove radova na objektima najkasnije do 1. oktobra tekuće za narednu godinu.

Ovi planovi usklađivaće se sa godišnjim programom radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih ulica i puteva i dostavljaće se Sekretarijatu za saobraćaj.

Ovom odlukom propisuju se i obaveze Upravljača puta, a posebno da organizuje nadzor nad izvođenjem radova na vraćanju zauzete i raskopane površine opštinskog puta i ulice u prvobitno i tehnički ispravno stanje, kao i obaveze nadzornog organa u pogledu nadzora nad izvođenjem radova.

Pratite nas i putem iOS i  android aplikacije – Objektiv.rs

Izvor: Objektiv.rs

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar